Nokia 5.1 Plus | TA-1105 treo fastboot - treo device is corrupt fix thành công.

  • Nokia 5.1 Plus | TA-1105 treo fastboot - treo device is corrupt - treo logo fix thành công qua Teamviewer.
  • Nokia 5.1 Plus | TA-1105 hang fastboot - hang your device is corrupt - hang logo fix done.
✅ Trung Tâm Giải Mã ĐTDĐ Kinh Môn ( Mở khoá - Mở mạng - Xoá xác minh tài khoản... )
☎️ HotLine/FB/ZaLo/Whatsapp : +84982181182 ( Tuan Pham )
✉️ SMS/iMessage : 0939.833.666
🏠 ĐC : Ngã 4 Phụ Sơn - Kinh Môn - Hải Dương.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét